Jan 20, 2019

Filmy

Książki

Humor

Kuchnia Ormiańksa

Aktualności

Waluta

Armenia

edit SideBar

Szukaj

(przekierowano z: PmWikiPl.Search)

Wyszukiwanie więcej niż jednego słowa znajdzie strony, które zawierają wszystkie z podanych słów. W celu szukania fragmentów zdania należy użyć cudzysłowów - np. "Litwo, ojczyzno moja". Cudzysłowów należy używać również wtedy, gdy chce się szukać tekstu zawierającego znaki interpunkcyjne lub inne znaki specjalne.

By ograniczyć wyszukiwanie do jednej grupy, przed wpisywanym tekstem należy dodać nazwę grupy, a po niej znak ukośnika - np. "Poezja/". By wyświetlić wszystkie strony witryny należy podać pojedynczy ukośnik jako cały tekst wyszukiwania.

Przykłady wyszukiwania

Wpisz:a znajdziesz strony zawierające:
Ala Kotoba słowa: 'Ala' i 'kot'
"Ala Kot"wyrażenie 'Ala Kot'
Poezja/Ala'Ala' w grupie Poezja
"Poezja/Ala"wyrażenie "Poezja/Ala", w dowolnej grupie
Ala -Kot'Ala', lecz nie zawierające 'Kot'
osoby -"Ala Kot"'osoby', lecz nie zawierające wyrażenia 'Ala Kot'
Ala "-Kot"słowa 'Ala' oraz '-Kot'
Ala - Kotsłowa 'Ala', '-' oraz 'Kot'
"Kot:"słowo 'Kot', a za nim dwukropek

Niektóre znaki specjalne muszą być ujęte w cudzysłowy. Należą do nich: dwukropek (:), znak równości (=), apostrof (') i cudzysłów (").

Szukaj

Linki

Telefonia

Reklama

Administracja

Group & Page

Back Links

Stats